Företagsmassage

– Vi genomför massagen här på All About You.
– Vi anpassar oss efter era behov. Akut såväl som långsiktigt.
– Vi erbjuder flexibel finansiering mellan företag och anställd.

Allt fler företag kan konstatera att friskvård ger många positiva effekter – inte minst eftersom personal som mår bra också presterar bättre på arbetet. Det är nu särkilt förmånligt för alla när friskvårdsbidraget införts och friskvård blivit avdragsgillt.

Massage förebygger, lindrar och rehabiliterar muskelproblem och minskar stressrelaterade besvär. Därmed kan sjukskrivningar minskas och kostnader hållas nere till förmån för annat.

Här “skräddarsys” massagen efter företagets och de anställdas behov.

Att erbjuda sin personal massage är att erbjuda välbefinnande.
Friskvård innebär att många problem förebyggs eller helt tas bort innan de leder till större problem.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.